Revalidatie

          Sportrevalidatie en preventie

          Orthopedische revalidatie

          Post-operatieve revalidatie

          Oncologische revalidatie

Revalidatie wil zeggen herstellen, opnieuw bewegen na een letsel.

Binnen de revalidatie heb je ook verschillende specialisaties. 

In deze praktijk zijn volgende vormen van revalidatie mogelijk:

sportrevalidatie en preventie:

revalidatie na een sportletsel, waardoor het herstel wordt bevorderd en/of herval van een letsel wordt voorkomen.

orthopedische revalidatie:

revalidatie na een fractuur (bv. heupfractuur), luxatie (bv. schouderluxatie), frozen shoulder,…

pre- en post-operatieve revalidatie:

revalidatie ter voorbereiding van een operatie of na een operatie (bv. knieprothese)

oncologische revalidatie:

revalidatie na kanker waarbij er hoofdzakelijk aan de algemene fitheid wordt gewerkt.